அமெரிக்காவை அலறவிட்ட, நம்ம கொல்லிமலை சித்தர்..!

வியட்னாம் போரில் இந்திய தரப்பில் ஒரு மருத்துவராக அமெரிக்க தரப்பில் போர்முனையில் பணியாற்றி இருந்திருக்கிறார்  KS ராவ். கர்நாடகாகாரர். ஒரு நாள...